Na lekcji fizyki uczniowie wyznaczali doświadczalnie gęstość substancji. Dzięki zakupionym w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"  wagą elektronicznym, każdy uczeń mógł indywidualnie przy swoim stanowisku skupić się na powierzonym zadaniu. Na koniec pracy porównywaliśmy otrzymane wartości gęstości z wartościami w tabeli gęstości. 

Uczniowie byli wytrwale zaangażowani  w pracę doświadczalną:-)

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości

@LaboratoriaPrzyszłośc

           Uczniowie naszej szkoły korzystają już ze sprzętu zakupionego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości", którego celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Na lekcjach fizyki podczas zajęć "Dokonujemy pomiarów wielkości fizycznych" uczniowie kl. 7b wykorzystali wagi, miary, suwmiarki. Mieli możliwość stworzenia własnego stanowiska pracy, bo każdy uczeń miał swój własny zestaw przyrządów do pomiaru. Każdy uczeń zapisywał otrzymane wyniki pomiaru na podstawie, których wyliczał średnią otrzymanych pomiarów.

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości

@LaboratoriaPrzyszłości

Nasza szkoła dzięki udziałowi w programie Laboratoria Przyszłości pozyskała nowe wyposażenie: stoliki, kolorowe krzesła, szafki.

Mamy nadzieję, że tak wspaniałe wyposażenie umili uczniom pracę na zajęciach dodatkowych.

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości

@LaboratoriaPrzyszłośc

          Sprzęt zakupiony w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"dotarł już do naszej szkoły i z pewnością uatrakcyjni zajęcia szkolne, pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania, nie tylko na obowiązkowych zajęciach. Zgodnie z wymogami oznakowaliśmy sprzęt i udostępniliśmy go nauczycielom oraz uczniom.

Mamy nadzieję, że będzie źródłem wielu inspiracji:-)

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości

@LaboratoriaPrzyszłości

Nasza szkoła w ramach programu “Laboratoria Przyszłości” otrzymała wsparcie w kwocie 145 000 PLN.

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości

@LaboratoriaPrzyszłości

      Dzięki projektowi "Laboratoria przyszłości" nasza szkoła wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt - drukarkę 3D. Przez dwa dni w ramach tego projektu szkoliło się 9 nauczycieli i 9 uczniów z klasy 3c i 4c. Była więc wielopokoleniowa nauka ?. Uczestnicy szkolenia poznali tajniki obsługi drukarki, projektowania 3D, robotyki, programowania i druku 3D.