zaint1

Uczestnictwo  w kołach zainteresowań dają możliwość  uczniowi wykazania się kreatywnością oraz potencjałem twórczym, co  pozwoli mu w przyszłości  być otwartym na świat sztuki, kultury i techniki.

W roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole utworzone są następujące koła zainteresowań : 

Koło matematyczne

Koło chemiczne

Koło instrumentalno-muzyczne

Koło języka angielskiego 

Koło komputerowe

Koło plastyczne

Koło programistyczne

Koło ratownictwa medycznego 

Koło teatralne

Koło turystyczno-krajoznawcze

Koło z fizyki eksperymentalnej

SKS

 

 

 

źródło : <a href='https://pl.freepik.com/wektory/szkola'>  Szkoła plik wektorowy utworzone przez macrovector - pl.freepik.com</a>