Oddział Wychowawca
1A

Ewa Sikora

1B Jolanta Zająkała
1C Anna Urtnowska
2A Danuta Kalinowska 
2B Arleta Krzywdzińska-Grabowska
2C Joanna Kmiecik
3A Edyta Janowska 
3B Monika Witkowska
3C Sylwia Mikiewicz
4A Wirginia Kluczyk
4B Agnieszka Szulc
4C Dorota Kurzeja
5A Jolanta Janka
5B Ewa Rynek
6A Renata Mackojć
6B Lidia Kamińska
7A Patrycja Paliwoda
7B Sławomir Dudziński
7C Sławomir Zima
7D Beata Laaser
7E Ewa Melerska
8A Beata Oberda
8B Alicja Roczniak
8C Kamila Jasik-Gręźlikowska
8D Emilia Grabowska