rower

Karta rowerowa – zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby, która nie ukończyła 18 lat do kierowania rowerem. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Egzaminy takie przeprowadzane są  w szkole podstawowej, a organem wydającym dokument jest dyrektor tej szkoły.  Karta jest wydawana nieodpłatnie i bezterminowo.

 

żródło: wikipedia oraz <a href='https:// pl.freepik.com/wektory/tlo'>Tło plik wektorowy utworzone przez brgfx - pl.freepik.com</a>