Godziny pracy budynek ul. 22 Stycznia 4

pn-czw

piątek

08:00 - 10:00 8:00 - 10:00

 

Godziny pracy budynek ul. Szkolna 6

pn-czw piątek
10:00 - 14:00 10:00 - 12:00