Składka na Radę Rodziców wynosi w roku szkolnym 2023/2024 40,00 złotych niezależnie od ilości dzieci uczących się w szkole. W tytule przelewu konieczne jest wpisanie imienia, nazwiska i klasy dziecka (w przypadku kilkorga dzieci, które są uczniami naszej szkoły trzeba wpisać w tytule przelewu wszystkie dzieci)

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2

Prezydium Rady Rodziców

przewodnicząca - Anna Kurowska

sekretarz - Katarzyna Miraszewska

skarbnik - Anita Szymańska

 

dane do przelewu

nr konta 

38 9484 1163 3726 0753 0878 0001

  

Regulamin 

Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmnie

Kliknij aby pobrać