Informujemy, że szkoła przystąpiła do programu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, w którym uczestniczy już ponad 1500 szkół.

 

Materiały edukacyjne  są dostępne dla Państwa pod tym linkiem: https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/drive/folders/1RHWIP2QopLNjzliWviXWLgfHGrZ8Q0MB?usp%3Dshare_link&source=gmail&ust=1675150145953000&usg=AOvVaw3u1iVR4XNYq_6wXcli07kk">https://drive.google.com/drive/folders/1RHWIP2QopLNjzliWviXWLgfHGrZ8Q0MB?usp=share_link