Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Chełmnie znajduje się do wglądu w sekretariacie oraz w obu szkolnych bibliotekach.