Obowiązującym dziennikiem jest Vulcan - Uonet+.  Aby korzystać z dziennika elektronicznego Vulcan - Uonet+ należy wykonać następujące czynności:

  • wybieramy Zaloguj się, w polu E-mail wpisujemy podany szkole na karcie zapisu  adres e-mail (jeżeli nie podali Państwo na karcie zapisu adresu e-mail proszę niezwłocznie podać go wychowawcy lub do sekretariatu)
  • wybieramy opcję “ Przywróć dostęp”,
  • na wskazany szkole  adres e-mail  przyjdzie mail z linkiem do zmiany hasła, link trzeba kliknąć i samodzielnie ustawić hasło
  • wpisujemy adres e-mail podany szkole i  samodzielnie ustalone hasło.
  • w przypadku kłopotów z logowaniem proszę podejść do sekretariatu