Informujemy, że rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 trwa do 4 marca 2022r.
Dokumenty pobrać można w sekretariacie przy ul. Szkolnej 6 lub na stronie internetowej szkoły. ZAPRASZAMY